Παρατείνονται μέχρι το τέλος του χρόνοι οι προσλήψεις αλλοδαπών εργατών γης

featured image

Έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους παρατείνεται η προθεσμία κατά την οποία ένας εργοδότης θα μπορεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, να υποβάλλει -κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας- αίτηση να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.

Η αρχική ημερομηνία της ισχύος της διατάξεως αυτής είχε ορισθεί η 30ή Ιουνίου.


Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «διαπιστώθηκε ότι αφενός οι αυξημένες ανάγκες των καλλιεργητών δεν πρόλαβαν να καλυφθούν μέσα στο χρονικό πλαίσιο ισχύος της διατάξεως, αφετέρου υπήρξε σημαντικό ενδιαφέρον από αλλοδαπούς εργαζόμενους που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές εφόσον παραταθεί η ισχύς της διατάξεως. Κρίνεται επομένως αναγκαίο να παραταθεί η σχετική προθεσμία έως 31.12.2020 προκειμένου να καλυφθούν οι καλλιεργητικές ανάγκες».

Επίσης, παρατείνεται έως και 31 Οκτωβρίου η προθεσμία διενέργειας γενικών συνελεύσεων των αγροτικών συνεταιρισμών μόνο για το έτος 2020.

Για την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ.

Πηγή: www.newsbeast.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.